En værdiskabende samarbejdspartner

centralt placeret i Danmark

Damavi kan være jeres eksterne ressource og sparringspartner i forhold til jeres ledelsessystemer eller  specifikke miljø hhv. arbejdsmiljøforhold I ikke selv kan løse, eller har ressourcer til at holde jer opdaterede på.


Jeg er den der gør noget så omstændigt, kedeligt og sværtomsætteligt som standarder og ISO-ledelsessystemer til noget der er forståeligt og lige til at arbejde med for jer.


Simpelt - effektivt - værdiskabende

CERTIFICERING


Arbejdsmiljø, miljø og kvalitet går ofte hånd i hånd. Prioriterer man det ene prioriterer man i reglen også de andre.


Damavi har gennem flere år assisteret flere små og mellemstore virksomheder på deres vej mod certificeringer af arbejdsmiljø (DS/EN ISO45001), miljø (DS/EN ISO14001) kvalitet (DS/EN ISO 9001) og jeg er sparringspartner i etablering af en tydeligere bæredygtighedsstrategi - FNs verdensmål.


Jeg følger en filosofi om at sikre et system der er simpelt, men som altid dækker jeres virksomheds kultur samt kunders, myndigheder og andre interessenter krav og behov. Jeg vægter adfærdsdesign meget højt fremfor mange - lange procedurebeskrivelser.


Ved at bruge Damavi som ekstern konsulent, får I sikret systematikken og implementeringen, og bliver klar til evt. certificering.


Efter certificeringen kan I fortsætte med Damavi som tilknyttet intern auditor, for at sikre jeres fortsatte brug og vedligeholdelse af systemet.

HSEQ ANSVARLIG


HSEQ er engelsk og står for Heath – Safety – Environment – Quaility. Bogstavrækkefølgen varierer i forskellige virksomheder, men det er denne der er min prioriterede rækkefølge. På dansk brækker man tungen – ASMK – så lad os holde os til det engelske.


I kan ikke outsource jeres ledelses hhv. arbejdsmiljøansvar, men I kan med fordel outsource noget af det administrative arbejde. Det giver jer flere ressourcer til øvrige arbejdsopgaver, og I får til gengæld en HSEQ-styring, der altid er opdateret på nye regler og tendenser.


Jeg kan fungere som jeres HSEQ ansvarlige eller eksterne HSEQ konsulent alt efter hvilke ressourcer I har i forvejen og hvilke behov I skal have dækket.

ARBEJDSMILJØ


Man kan ikke tjene penge på at have et godt arbejdsmiljø, men man kan spare penge i forhold til ikke at have det!


Det gode arbejdsmiljø er individuelt. Kultur og krav er ikke ens i den lille enkeltmands virksomhed og i den store koncern. Damavi har siden 2008 ydet tilpasset rådgivning til mange forskellige brancher og størrelser af virksomheder, private såvel som offentlige.


Damavi er specialist i det fysisk tekniske arbejdsmiljø, dækkende støj, indeklima, ventilation og maskinsikkerhed. Damavi rådgiver desuden om det generelle arbejdsmiljø herunder; Arbejdsmiljøorganisationen (AMO), arbejdspladsvurdering (APV), arbejdsmiljødrøftelse, ulykkesforebyggelse, instruktioner og risikovurderinger.


Har I ikke overblik over de krav, der stilles til jeres virksomhed, eller har I en aktuel opgave, hvor I har brug for en ekstern specialist, så er er I velkomne til at kontakte Damavi.

BÆREDYGTIGHED


I har helt sikkert set verdensmålene før, men det er ikke sikkert I har taget stilling til hvor I passer ind i dette og om det overhovedet er relevant for jer?


Både offentlige og private aktører og ikke mindst forbrugere stiller større og større krav til opmærsomhed på jeres klimabelastning og jeres sociale ansvarlighed. Er I klar til det?


Det kan forekomme som et uoverstigeligt område, især når I gerne vil beskæftige jer med virksomheden og produktionen og ikke helt har set ideen i den store bæredygtigheds tankegang.


Damavi kan præsentere jer for bæredygtigheds tanken og hvordan I kan passe ind i det. Hvilket krav der stilles i samfundet i dag, og vigtigst af alt måske, hvilke løsninger der er for jer for at vurdere jeres klimapåvirkning og handlemuligheder

OM MIG

Jeg har arbejdet med ledelsessystemer i mere end 10 år. Dels tilknyttet virksomheder indenfor forskellige brancher, og dels som ekstern auditor for DNV.


I de år har jeg set hvor stort, bureaukratisk og uflexibelt systemer kan etableres - og i nogle tilfælde skabe mindre mening, end hvis de ikke var der.


Hvis I ønsker et stort system med beskrivelser af enhver proces og uanede kontroller - så er I gået forkert.


Jeg har altid en mission om at indpasse ledelsessystemer til virksomhedens kontekst, så simpelt som muligt i forhold til de krav der stilles fra kunder, myndigheder og andre interessenter, så effektivt som vi kan i forhold til informations og dokumentationsbehov og så værdiskabende at I ikke tænker på at I har et ISO system, men at I ikke kunne forestille jer at arbejde uden.


Simpelt - effektivt - værdiskabende

DET MED SMÅT

Mail: tina@damavi.dk


Telefon: 20 605 805


Nørre Alle 1, 5500 Middelfart


CVR 31179777

Damavi anvender følgende takster:

Konsulenttimer faktureres med 980 kr./h

Køretid faktureres med 650 kr./h

Kørsel faktureres efter statens takster

Damavis erstatningsansvar kan ikke overstige honoraret for udførelsen af en opgave.

Ved længerevarende aftaler, begrænses erstatningsansvaret til honoraret for den specifikke delopgave/delperiode.