Untitled

cropped-DAMAVI-header.png

 

 

 

Damavi kan være jeres eksterne ressource og sparringspartner i forhold til jeres ledelsessystemer eller  specifikke arbejdsmiljøforhold I ikke selv kan løse, eller har ressourcer til at holde jer opdaterede på.

 

Kontakt mig for yderligere information;Tina Johansen_10752 copy

Tina Johansen

Nørre Alle 1, 5500 Middelfart

Telefon: 20 605 805

Mail: tina@damavi.dk

 

 

 

Certificering

Arbejdsmiljø, miljø og kvalitet går ofte hånd i hånd. Prioriterer man det ene prioriterer man i reglen også de andre.

Damavi har gennem flere år assisteret flere små og mellemstore virksomheder på deres vej mod certificeringer af arbejdsmiljø (DS/EN OSHAS18001), miljø (DS/EN ISO14001) samt kvalitet (DS/EN ISO 9001). Jeg følger en filosofi om at sikre et system der er simpelt, men som altid dækker jeres virksomheds kultur samt kunders, myndigheder og andre interessenter krav og behov.

Ved at bruge Damavi som ekstern konsulent, får I sikret systematikken og implementeringen, og bliver klar til evt. certificering. Efter certificeringen kan i fortsætte med Damavi som tilknyttet intern auditor, for at sikre jeres fortsatte brug og vedligeholdelse af systemet.

 

 

 

Arbejdsmiljø

Man kan ikke tjene penge på at have et godt arbejdsmiljø, men man kan spare penge i forhold til ikke at have det!

Det gode arbejdsmiljø er individuelt. Kultur og krav er ikke ens i den lille enkeltmands virksomhed og i den store koncern. Damavi har siden 2008 ydet tilpasset rådgivning til mange forskellige brancher og størrelser af virksomheder, private såvel som offentlige.

Damavi er specialist i det fysisk tekniske arbejdsmiljø, dækkende støj, indeklima, ventilation og maskinsikkerhed, og kan udføre målinger inden for bl.a. støj, indeklima, belysning m.v. Damavi rådgiver desuden om det generelle arbejdsmiljø herunder; Arbejdsmiljøorganisationen (AMO), arbejdspladsvurdering (APV), arbejdsmiljødrøftelse, ulykkesforebyggelse, instruktioner og arbejdspladsbrugsanvisninger (APB).

Har I ikke overblik over de krav, der stilles til jeres virksomhed, eller har I en aktuel opgave, hvor I har brug for en ekstern specialist, så er er I velkomne til at kontakte Damavi.

 .

 .

 .

HSEQ ansvarlig

HSEQ er engelsk og står for Heath – Safety – Environment – Quaility. Bogstavrækkefølgen varierer i forskellige virksomheder, men det er denne der er min prioriterede rækkefølge. På dansk brækker man tungen – ASMK – så lad os holde os til det engelske.

I kan ikke outsource jeres ledelses hhv. arbejdsmiljøansvar, men I kan med fordel outsource noget af det administrative arbejde. Det giver jer flere ressourcer til øvrige arbejdsopgaver, og I får til gengæld en HSEQ-styring, der altid er opdateret på nye regler og tendenser.

Jeg kan fungere som jeres HSEQ ansvarlige eller eksterne HSEQ konsulent alt efter hvilke ressourcer I har i forvejen og hvilke behov I skal have dækket.

 

 

 

PRISER

Damavi anvender følgende takster:

Konsulenttimer faktureres med 850 kr./h

Køretid faktureres med 500 kr./h

Kørsel faktureres efter statens takster

Handelsbetingelser: Damavis erstatningsansvar kan ikke overstige honoraret for udførelsen af en opgave. Ved længerevarende aftaler, begrænses erstatningsansvaret til honoraret for den specifikke delopgave/delperiode.