Untitled

cropped-DAMAVI-header.png

 

 

 

Damavi kan være jeres eksterne sparringspartner indenfor arbejdsmiljø, når I har nogle specifikke forhold I ikke selv kan løse, eller har ressourcer til at holde jer opdaterede på.

I kan ikke outsource jeres arbejdsmiljøansvar, men I kan med fordel outsource noget af det administrative arbejde. Det giver jer flere ressourcer til øvrige arbejdsopgaver, og I får til gengæld en arbejdsmiljøstyring, der altid er opdateret på nye regler og tendenser.

 

Kontakt mig for yderligere information;Tina Johansen_10752 copy

Tina Johansen

Provstskovvej 30, 5500 Middelfart

Telefon: 20 605 805

Mail: tina@damavi.dk

 

 

 

 

Certificering

Arbejdsmiljø, miljø og kvalitet går ofte hånd i hånd. Prioriterer man det ene prioriterer man i reglen også de andre.

Damavi har gennem de seneste år assisteret flere små og mellemstore virksomheder på deres vej mod certificeringer af arbejdsmiljø (DS/EN OSHAS18001), miljø (DS/EN ISO14001) samt kvalitet (DS/EN ISO 9001). Vi følger en filosofi om at sikre et system der er simpelt, men som altid dækker jeres virksomheds kultur samt efterspørgsel og udfordringer fra kunder, myndigheder og andre interessenter.

Ved at bruge Damavi som ekstern konsulent, får I sikret systematikken og implementeringen, og bliver klar til certificering. Efter certificeringen kan i fortsætte med Damavi som tilknyttet intern auditor, for at sikre jeres fortsatte brug og vedligeholdelse af systemet.

 

 

 

Arbejdsmiljø

Man kan ikke tjene penge på at have et godt arbejdsmiljø, men man kan spare penge i forhold til ikke at have det!

Det gode arbejdsmiljø er individuelt. Kultur og krav er ikke ens i den lille enkeltmands virksomhed og i den store koncern. Damavi har siden 2008 ydet tilpasset rådgivning til mange forskellige brancher og størrelser af virksomheder, private såvel som offentlige.

Damavi er specialist i det fysisk tekniske arbejdsmiljø, dækkende støj, indeklima, ventilation og maskinsikkerhed, og kan udføre målinger inden for bl.a. støj, indeklima, belysning m.v. Damavi rådgiver desuden om det generelle arbejdsmiljø herunder; Arbejdsmiljøorganisationen (AMO), arbejdspladsvurdering (APV), arbejdsmiljødrøftelse, ulykkesforebyggelse, instruktioner og arbejdspladsbrugsanvisninger (APB).

Har I ikke overblik over de krav, der stilles til jeres virksomhed, eller har I en aktuel opgave, hvor I har brug for en ekstern specialist, så er er I velkomne til at kontakte Damavi.

 

 

PRISER

Damavi anvender følgende takster:

Konsulenttimer faktureres med 850 kr./h

Køretid faktureres med 500 kr./h

Kørsel faktureres efter statens takster

Handelsbetingelser: Damavis erstatningsansvar kan ikke overstige honoraret for udførelsen af en opgave. Ved længerevarende aftaler, begrænses erstatningsansvaret til honoraret for den specifikke delopgave/delperiode.